Dela inlägg

Titta på Camilla när hon berättar om de nya riktlinjerna för Barn-HLR i Nyhetsmorgon.

Revideringar vart femte år

Vart femte år sker revideringar av vårt material och utbildningsprogram för Hjärt-lungräddning i Sverige. Detta bygger på den forskning som konstant pågår runt om i världen med målet att vi ska kunna rädda fler människor som drabbas av plötsligt hjärtstopp. I USA finns American Heart Associaition, I Europa har vi European Resuscitaion Council, ERC och i Sverige har vi Svenska HLR rådet som har rollen att sätta våra svenska riktlinjer och rekommendationer för HLR-utbildning. 
 
Den 23-24 november var det dags för den stora HLR-kongress som hålls just var femte år i Sverige. Då samlas HLR-instruktörer och samordnare från hela Sverige som jobbar med HLR både inne på sjukhus och utanför. I år var det över 2500 personer som deltog för att lyssna på de främsta forskarna och experterna inom hjärtforskning och lyssna på den senaste förändringarna i riktlinjerna för HLR. Otroligt att vi har så många engagerade inom det här området i vårt lilla land, det känns både unikt och härligt! 

Vad är nytt inom Barn-HLR?

Här har de största förändringarna skett för Barn-HLR:en i Sverige: 
 
  • Riktlinjerna för kompressioner och inblåsningar ändras till 15:2. Alltså att vi ska göra 15 kompressioner och 2 inblåsningar. (Istället för tidigare 30:2) 
  • Barn HLR ändras också till att inkludera barn upp till 18 år, mot tidigare upp till puberteten.*
  • Man lägger även in Hjärtstartare som en del av utbildningen i Barn-HLR.  
* För dig som jobbar inom skolan är det värt att notera att detta nu alltså gäller för barn upp t.o.m. gymnasiet.

Att man ändrar till 15:2 är för att barn är känsliga för att vara utan syre. De behöver alltså få syre oftare under pågående HLR. Man gör självklart också de fem stycken inblåsningarna i början innan man startar HLR, detta gäller nu alla barn upp till 18 år. Man säger samtidigt om man aldrig gått en kurs, eller har gått en kurs tidigare och lärt sig 30:2 och är mest trygg med det, vid ett hjärtstopp hos ett barn. Om barnet ser vuxet ut, gör man 30:2. 
Som alltid: det är alltid bättre att göra någonting än ingenting! Fortsatt rekommenderas att öva minst 1 gång per år- gärna oftare. 

Helst bör kunskaper i HLR och Första hjälpen repeteras minst en gång per år. Vi vet dock att det är svårt att få ihop kurser och tillfällen samt samla personalgruppen så ofta. Därför har vår webbaserade HLR-kurs blivit ett enormt uppskattat sätt att repetera ofta.

Vad är nytt inom Vuxen-HLR?

På vuxen-HLR:en är det inte så många förändringar mer än att: 
  • Man tar bort träning på Stabilt Sidoläge ur HLR kursen och lägger det på Första Hjälpen istället. 
  • Man säger nu att om man inte kan flytta en person från mjukt underlag till hårt, så ska man göra HLR på det mjuka underlaget men ta i hårdare. 

Ännu bättre HLR framöver!

Det var en väldigt spännande kongress med mycket nyheter. 
Det är 6000 personer per år, 16 personer om dagen som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, alltså i våra hem, på våra arbetsplatser och allmänna platser. Bara 10% av dessa överlever. Det största fokuset på kongressen är att det tar generellt sett för lång tid innan HLR påbörjas och defibrillering sker. Skulle detta gå fortare skulle fler överleva.
Man ser att det är svårt både för allmänhet och larmcentraler att identifiera ett hjärtstopp. I många fall har personen agonal andning- alltså onormal andning vilket kan misstas för att personen andas och därför startar man inte HLR. Även kramper kan vara det första som sker vid ett hjärtsopp vilket också kan förvirra och leda till att man placerar personen i stabilt sidoläge och inte startar HLR. 
 
Hjärtstatare blir allt vanligare i samhället, men få av dessa är troligen registrerade i Svenska Hjärtstartar- registret så att de blir tillgängliga för våra larmcentraler och sms-livräddare. Många hjärtstartare saknas fortfarande där det sker många hjärtstopp- tex i hemmet. Här sker 70% av hjärtstoppen utanför sjukhus, men bara 3% av de registrerade hjärtstartarna i samhället finns i hemmiljöer.
 

Kan drönare larmas ut och helt enkel leverera en hjärtstartare i din trädgård vid ett hjärtstopp?

Kan smarta klockor hjälpa till att både förebygga hjärtstopp med hjälp av sina EKG och hälso-funkioner? Och  kanske hjälpa oss att identifiera ett hjärtstopp med sin falldetektering, ta ett EKG, mäta syremättnaden och vid behov larma ut en ambulans och sms -livräddare vid hjärtstopp? Så cool tanke!

Kan vi i framtiden bygga in en hjärtstartar-funktion i en vanlig mobil och alltid vara redo? 

Ja, som ni hör finns det många tankar om hur vi ska rädda fler liv, men till att börja med: Vi behöver vara fler som regelbundet repeterar vår HLR! Den pedagogiska forskningen säger tydligt att det krävs små repetitioner ofta snarare än en lång klassrumsutbildning vart annat eller vart tredje år. Och kunskaper i HLR – att någon faktiskt börjar pumpa på den där bröstkorgen- ihop med att det finns en hjärtstatare – är det som räddar liv!

Ingen unge ska drunkna!

Vilken härlig start vi fått på denna badsommar! Låt det fortsätta så.Läs Camillas livsviktiga badtips och ta del av vårt erbjudande: Kurs i Barn-HLR + bad-tavla från Kunskapstavlan på köpet!

LÄS MER

Dadathlon 18/6 2023!

Kom på Dadathlon 18 juni! Söndag den 18e juni är det dags för en festival för hela familjen! Arrangerad av den ideella organisationen DaddyHood Europe

LÄS MER