"En livsviktig kurs"
Utbildning i barn HLR

Om En livsviktig kurs

Vår kurs i Barn-HLR riktar sig till alla som har barn omkring sig; föräldrar, mor- och farföräldrar, barnvakter och förskole-/skolpersonal. 
Denna utbildning innehåller Hjärt- och lungräddning (HLR) och första hjälpen (L-ABC). Vi tar även upp vanliga barnolycksfall och sjukdomsfall för barn. 
Kursen ger en bred handlingsberedskap och ökad trygghet att våga agera i väntan på ambulans.

Kursinnehåll:

  • Undersökning av livlöst barn
  • Hjärt- lungräddning (HLR) på barn
  • Handgrepp om barnet sätter i halsen/ Luftvägsstopp
  • Första Hjälpen (L-ABC)
  • Att larma 112
  • Akuta sjukdomstillstånd och olycksfall:
    kramper/feberkramper, krupp, brännskador, förgiftningar, drunkning, fallolyckor: nack- och ryggskador

Fysisk kurs i Stockholm

Äntligen har vi kunnat starta upp våra populära kvällskurser i Barn-HLR och Första hjälpen igen. Du lär dig bland annat hjärt-lungräddning på barn, hur du agerar om ett barn sätter i halsen, faller ner för en trappa eller får i sig något giftigt. 

Kvällskursen hålls på Scandic Anglais i Stockholm.

Previous slide
Next slide

Webbkurser

Samma innehåll, samma kvalitet som vår fysiska kurs. Kursen finns för hela familjen eller förskolan. Vi har flera alternativ, antingen med övningsdockor att behålla eller som kombokurs där ni genomför webbkursen med Camilla Thurell och sedan bokar en kort praktik.

Finns i tre varianter; med inriktning på spädbarn, barn över 1 år eller barn 0-18år.

Previous slide
Next slide

Interested in a course in english?

Or child CPR courses is also available in English. Click below for more information or reach out to us if you have any additional questions. 

Previous slide
Next slide

Se filmen om Jacobine som räddar sin dotter Vera

Företag/Grupper

Beroende på verksamhet/ålder på barnen kan vi anpassa innehållet i kursen för 0 år till pubertet eller 1år till pubertet. 

Ni väljer själva om ni vill ha vår traditionella kurs; 3h kurs på plats med vår instruktör eller om ni vill gå vår blended learning; där går ni först vår webbkurs och sedan kommer vi ut och övar på de praktiska delarna (1,5h). 

Praktik på stora och små dockor, där alla har sin egen docka, och mycket fokus läggs på just den praktiska övningen. 

För privata grupper behöver ni vara minst 10 betalande deltagare. Här får ni gärna ha era barn med om det underlättar.

Intresseförfrågan instruktörsledd kurs