Första hjälpen – vad säger lagen?

Hjärtstartare

Alla tycker vi att en brandsläckare är en självklar del i säkerhetsutrustningen på varje företag och hem. Men visste du att 100 personer dör i bränder varje år, medan 10000 personer drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus? Finns en hjärtstartare i närheten och kan användas inom tre minuter kan upp till 70% räddas till livet, mot 5% utan den! När vi vet detta, borde väl hjärtstartaren vara lika självklar som brandsläckaren?

Första hjälpen - Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen grundläggande och den syftar till att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet. Lagen är även viktig för att se till att bibehålla en god arbetsmiljö i övrigt. I Arbetsmiljölagen beskrivs även åtgärder som en arbetsplats bör vidta för att kunna upprätthålla viktiga funktioner vid eventuella olycksfall och sjukdom (AFS 1999:07).

  • Åtgärder som måste vidtas för att den skadade/sjuke ska få medicinsk vård på snabbast möjligast sätt
  • Åtgärder vid olycksfall och sjukdom som måste vidtas omgående för att på plats upprätthålla samt återställa livsviktiga kroppsfunktioner och även hindra ytterligare skadeutveckling.
  • Åtgärder som måste vidtas för att hindra vidare skada efter exempelvis stänk. Sådana åtgärder i form av nöddusch samt ögonspolning.

Krav på HLR & Första hjälpen-utbildning

 

Utrustning 

Alla arbetsplatser ska vara utrustade med relevant första hjälpen utrustning som ska vara anpassad efter den specifika verksamhetens risker. Utrustningen ska vara lättåtkomlig samt vara uppmärkt med skylt så att de är lätta att se. 
 
Kunskap 
Det ska alltid finnas ett tillräckligt antal tillgängliga personer på arbetsplatsen som kan ge första hjälpen. Därför ska åtgärder vidtas för att färdigheter och kännedom inom första hjälpen kontinuerligt uppdateras. 
 
Beredskap
Arbetsplatsen ska vara förberedd och ha rutiner för första hjälpen och krisstöd som är lämpligt för just den specifika arbetsplatsen.
 
För att läsa ytterligare och ta del av den senaste informationen rekommenderar vi att läsa vidare på: Arbetsmiljöverkets hemsida.
 
 

Krav på hjärtstartare?

 

 
Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Av dessa överlever endast 5%. Om en hjärtstartare finns till hands och HLR kan startas inom 3 minuter ökar andelen som överlever till 70%, mot de 5% som överlever utan. Nedan finns information om vår vanligaste hjärtstartare, Lifepak CR2, som går att hyra och köpa. 

Ännu finns inget lagkrav i Sverige på att hjärtstartare ska finnas på arbetsplatser eller föreningar, men ett lagförslag från BFHS (Branschrådet för hjärtstartare i Sverige) finns på bordet om krav på hjärtstartare i fastigheter med fler än 10 bostäder. 
Hjärtstartare barnHLR VuxenHLR Physio-Control

LIFEPAK CR2 är en hjärtstartare med den senaste tekniken. Den är otroligt användarvänlig och har ett barnläge som gör att du med en enkel knapptryckning byter till användning mot barn. LifePak CR2 har en snabb defibrilleringstid som spar viktiga sekunder i en akut situation. 8 års garanti och hela 4 års batteritid. Enkel att fästa på väggen med ett smidigt och modernt väggfäste.

Det är en modern hjärtstartare som finns med wifi och 3G samt två språk vid behov. Med tillbehöret LIFELINK kan du som ansvarig få en notering när batteri och elektroder behöver bytas eller om den hamnat på fel plats.

HJÄLP OCH SERVICE

Hjärtstartaren ska vara lättillgänglig och måste alltid fungera. Vi hjälper er självklart med placering och uppmärkning samt att hålla reda på när det dags för batteribyten och repetitionsutbildningar.

Vi finns alltid ett samtal bort om ni skulle ha några frågor eller behöver hjälp. 

Standarden är framtagen för att verksamheter ska ha en god beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer för utbildning, placering, information och underhåll av hjärtstartaren. Vi hjälper er att uppfylla kraven för en hjärtsäker zon och i paketet ingår inramat intyg, klistermärken och digital banner till t.ex. hemsida och mail-signatur. 

BFHS

Som ett led i vår kvalitetssäkring är vi självklart medlemmar i BFHS (Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige). Branschrådet är en leveranstörs- och fabrikatsoberoende ekonomisk förening för hjärtstartare och utbildning i samhället och verkar för ökad överlevnad vid hjärtstopp.
Läs mer här om branschrådet.