Hjärtsäker Zon

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, bara 600 överlever. Om fler personer kan hjärt-lungräddning och det finns fler hjärtstartare tillgängliga så kan fler överleva.

Hjärtsäker Zon är en svensk standard för att hjälpa företag och organisationer att uppnå en god beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer för utbildning, placering, information och underhåll av hjärtstartaren.

Genom att vara en hjärtsäker zon har man beredskap om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa och visar omtanke om sina gäster, besökare, kunder och anställda.

Som en hjärtsäker zon så tar man också ett aktivt och långsiktigt beslut där ni har en plan för underhåll av era hjärtstartare och personalens kompetens.

Nedan kriterier måste uppfyllas för att vara en hjärtsäker zon

  • Hjärtstartare finns installerad och är väl skyltad och märkt
  • Har god beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp
  • Hjärt-lungräddning kan startas omedelbart och behandla med hjärtstartare inom tre minuter
  • Hjärtstartaren är registrerad i hjartstartarregistret.se
  • Systematiskt underhåll av hjärtstartaren
  • Utbildning i hjärt-lungräddning sker varje år

Genom att följa dessa kriterier säkerställer man att man kan ta hand om den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Du kan ladda ned de fullständiga rekommendationerna för standarden Hjärtsäker zon här.


För företag som vill bli en hjärtsäker zon

För att hjälpa er uppfylla kraven för Hjärtsäker zon kontakta något av våra medlemsföretag eller en instruktör godkänd av HLR rådet.

De hjälper er med med rekommendationer kring utbildning, hjärtstartare och rutiner och underhåll.


Att utbilda i hjärtsäker zon

En hjärtsäker zon måste uppnå vissa kriterier gällande hjärtstartare, skyltning, rutiner, utbildning och underhåll.

Alla instruktörer i hjärt-lungräddning som är certifierade genom HLR-rådet kan utbilda och sätta upp intyget hjärtsäker zon på platser som når upp till kriterierna.

Som utbildare hjälper man att hitta lämplig utbildningsnivå i hjärt-lungräddning, sätta upp en hög nivå av beredskap, placering, underhåll och skyltning av hjärtstartare mm. Det är dock alltid ansvarig på den hjärtsäkra zonen som ansvarar för att kriterierna för standarden upprätthålls.


Bakgrund

Arbetet av en svensk standard kring hjärtstartare uppkom då många observerat att rekommendationer om utbildning och hjärtstartare kunde se väldigt olika ut samtidigt som bristande underhåll av hjärtstartare observerats på flera platser.

En kommitté tillsattes  av SIS, Swedish Standards Institute  våren 2014 och hösten 2015 kunde standarden lanseras. Kommitténs mål har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar handhavandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Standarden ska hjälpa kunden att hitta en hög nivå på sin beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer kring:

  • Hjärtstartares antal och placering
  • Skyltning och märkning av hjärtstartaren
  • Utbildningsrutiner
  • Larm- och servicerutiner

 

Ovan information är hämtad från BFHS- Branchrådet för Hjärtstartare i Sverige.


Informationsblad om standarden finns här: Informationsblad för Hjärtsäker zon.

För att ta del av standarden i sin helhet laddar du ner den kostnadsfritt här.

Vi hjälper självklart alla våra kunder att uppfylla standarden för Hjärtsäker zon om så önskas. Har du frågor eller funderingar är det bara att höra av dig!

Här kan du läsa mer om hjärtstartare och titta på vilken hjärtstartare som passar er bäst.


Life in Mind AB • Kindstugatan 1, 111 31 Stockholm • 08 - 684 09 006 • info@lifeinmind.se