Hjärtsäker zon

Vad är en hjärtsäker zon?

Hjärtsäker Zon är en svensk standard för att hjälpa företag och organisationer att uppnå en god beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer för utbildning, placering, information och underhåll av hjärtstartaren.

Rädda liv med säkra zoner

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, bara 600 överlever. Om fler personer kan hjärt-lungräddning och det finns fler hjärtstartare tillgängliga så kan fler överleva.

Genom att vara en hjärtsäker zon har ni beredskap om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa och visar omtanke om era gäster, besökare, kunder och anställda.

Ni tar också ett aktivt och långsiktigt beslut där ni har en plan för underhåll av era hjärtstartare och personalens kompetens.

Kriterier för hjärtsäker zon

 

Nedan kriterier måste uppfyllas för att vara en hjärtsäker zon

 

Genom att följa dessa kriterier säkerställer man att man kan ta hand om den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Du kan ladda ner de fullständiga rekommendationerna för standarden här.

 Varför hjärtsäker zon?

Arbetet av en svensk standard kring hjärtstartare uppkom då många observerat att rekommendationer om utbildning och hjärtstartare kunde se väldigt olika ut samtidigt som bristande underhåll av hjärtstartare observerats på flera platser.

SIS, Swedish Standards Institute  tillsatte en kommitté våren 2014 och hösten 2015 lanserades standarden. Kommitténs mål har varit att utveckla en standard som kvalitetssäkrar handhavandet av och informationen om hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Standarden ska hjälpa kunden att hitta en hög nivå på sin beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer kring:

  • Hjärtstartares antal och placering
  • Skyltning och märkning av hjärtstartaren
  • Utbildningsrutiner
  • Larm- och servicerutiner

Ovan information är hämtad från BFHS- Branch-rådet för Hjärtstartare i Sverige. Informationsblad om standarden finns här: Informationsblad för Hjärtsäker zonFör att ta del av standarden i sin helhet laddar du ner den kostnadsfritt här.

För företag som vill bli en hjärtsäker zon

Vi hjälper självklart alla våra kunder att uppfylla standarden för Hjärtsäker zon om så önskas. Har du frågor eller funderingar är det bara att höra av dig! Vi hjälper er med utbildning, hjärtstartare och rutiner och underhåll.