Sonic Life

Vi får många frågor om produkten Sonic life och liknande s.k. luftvägsrensare som säljs för att hjälpa vid ett luftvägsstopp. 

Sonic Life luftvägsrensare

Vad rekommenderar vi?

Vi skrev nedan inlägg för några veckors sen då väldigt många hörde av sig till os om med frågor om produkten. Observera att Sonic Life som produkt nu är stoppad och inte godkänd av Läkemedelsverket. 

SonicLife luftvägsrensare som används vid luftvägsstopp uppfyller inte kraven i det medicintekniska regelverket och bör därmed inte användas. Bolaget som säljer produkten har inte kunnat uppvisa någon dokumentation i form av EC‍-‍certifikat eller försäkran som styrker att produkten uppfyller kraven för en medicinteknisk produkt. Läs mer om beslutet hos Läkemedelsverket här.

————–

Tidigare inlägg från oss: 

Just nu får vi många frågor om produkter som sägs kunna användas för att åtgärda luftvägsstopp. Ett luftvägsstopp beroende på främmande kropp i luftvägarna är ett livshotande tillstånd och ska behandlas med de tekniker som vi dag vet fungerar. 

Vi rekommenderar att HLR-rådets riktlinjer följs vid luftvägsstopp. HLR-rådets riktlinjer bygger på internationella riktlinjer som är framtagna med all tillgänglig vetenskap och kunskap. Behandlingen är inledningsvis hos en person som kan andas att uppmana personen att hosta. Kan personen inte andas ska ryggslag och buktryck (brösttryck på bebis) användas. Ofta behöver båda tekniker kombineras. Blir personen medvetslös ska HLR startas omedelbart. Se handlingplanen lite längre ner på sidan.

Förebygg luftvägsstopp

Det finns flera enkla men effektiva knep för att undvika att barn sätter i halsen. Life in Minds grundare och akutsjuksköterska Camilla Thurell ger dig här sina bästa förebyggande tips.

 

  • Sitt ner och ät tillsammans . Att skapa lugn och sitta still minskar risken för att sätta något i fel strupe.
  • Ät inte i bilen. Vi vet hur lockande det är att ge barnen något att tugga på bak i bilen. Men här har du begränsad uppsikt och vad gör du om olyckan är framme när ni är mitt ute på motorvägen?

 

Så här gör du om ett barn fått totalt luftvägsstopp

Att repetera och öva praktiskt är det som kommer kommer göra skillnaden i en akut situation.
För att ge dig själv de bästa förutsättningarna för att agera i en akut situation behöver du öva praktiskt.  Kunskaperna ska sitta i ditt muskelminne för att du snabbt ska agera om olyckan är framme. Om något händer har vi inte tid att stå och tänka efter eller googla hur man ska göra, utan här behöver du ha övat!

Gå en kurs idag!

Vill du gå kurs med Camilla Thurell? Nu finns Life in Minds unika En livsviktig webbkurs, HLR and Första hjälpen för barn. Här får du tillsammans med Camilla Thurell lära dig HLR på barn, handgrepp vid luftvägsstopp, hur du gör vid feberkramper, krupp och mycket mer. 

Life in Mind erbjuder även kvällskurser i Stockholm.

En Livsviktig kurs