S-HLR utbildning för sjukvårdspersonal

Boka en S-HLR utbildning för dig och din personal idag!

Boka utbildning i S-HLR vuxen & S-HLR barn

Har du behov av att boka S-HLR utbildning för dig själv eller din personal?
Vi erbjuder öppna tillfällen i S-HLR i Stockholm. Vi kan även boka ett eget kurställfälle för en hel grupp på andra platser i Sverige, hos er eller i en lokal vi ordnar åt er.

Boka er S-HLR utbildning för sjukvårdspersonal idag!

Boka S-HLR utbildning nedan

Här kan du enkelt boka plats på våra öppna kurstillfällen i S-HLR Vuxen för sjukvårdspersonal. Du kan boka en enstaka plats eller flera.

Här kan du enkelt boka plats på våra öppna kurstillfällen i S-HLR Barn för sjukvårdspersonal. Du kan boka en enstaka plats eller flera.

Här kan du enkelt boka plats på våra kurstillfällen för repetitionskurs i S-HLR Barn + Vuxen för en eller flera deltagare.

Vi har S-HLR instruktörer på flera platser i Sverige. Önskar ni en S-HLR-utbildning för en grupp på plats hos er? Vi kan hjälpa med lokal.

Kursinnehåll

Vår S-HLR utbildning hålls av våra erfarna instruktörer och har, som alla våra kurser, stort fokus på kvalitet. Kursen bygger på handlingsplanen i S-HLR och riktlinjer från Svenska HLR-rådet och efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett kompetensintyg.

Tidsåtgång: 4h

Pris: 1900kr per deltagare (exklusive moms)

Antal deltagare: 4-6st

Förkunskaper: 

 • Gått grundutbildning för max 1 år sedan
 • Inläst kursbok i S-HLR
 • Inskickat intyg på genomförd webbkurs 

Intyg/Certifikat efter avslutad kurs: Ja, enligt HLR-rådets riktlinjer

Under kursen lär du dig:

 • HLR enligt handlingsplanen för S-HLR
 • HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel
 • Handgrepp vid luftvägsstopp
 • Övning med andningsmask
 • Använda en halvautomatisk defibrillator. Du får träna på att agera i en hjärtstoppssituation och öva teamarbete i scenarier.
 • Förstå vad som händer med en person både fysiskt och psykiskt efter ett hjärtstopp

Nya krav på utbildning i S-HLR för bemanningspersonal inom sjukvården

Det nya nationella hyrbemanningsavtalet som införs gradvis under 2024 i Sveriges alla 21 regioner kräver nu att konsulter har aktuell utbildning i HLR för sjukvårdspersonal. Det är bemanningsföretagets/uthyrarens ansvar att säkerställa att den uthyrda personalen har rätt utbildning, medan uthyraren kan också ställa krav på att den anställda uppfyller kraven på aktuell S-HLR-utbildning. Enligt HLR-rådets rekommendationer ska all personal inom hälso- och sjukvården ha utbildning i hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal, som bör vara aktuell och genomförd under de senaste tolv månaderna. 

Utbildningen erbjuds med två inriktningar; S-HLR för vuxna och S-HLR för barn. För personer som arbetar inom anestesi, kardiologi eller akutsjukvård krävs enligt HLR-rådets riktlinjer ytterligare fördjupade kunskaper i form av A-HLR, avancerad HLR, både för vuxna och barn.

Frågor och svar om S-HLR utbildning

Hur skiljer sig S-HLR från vanlig HLR?

S-HLR är HLR för sjukvårdspersonal till skillnad från HLR för allmänhet. Här tränar vi utefter deltagarnas verksamhet och den utrustning som finns att tillgå på arbetsplatsen, såsom exempelvis syrgas och pocketmask.  Vi tränar också mycket teamträning i en hjärtstopp-situation. 

Vem bör gå en utbildning i S-HLR?

Utbildningen i S-HLR riktar sig till sjukvårdspersonal och följer handlingsplanen för Sjukhus-HLR.

För följande personal är utbildning S-HLR Barn- & Vuxen ett krav:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Sjuksköterskor och läkare verksamma inom Anestesi/ IVA /Intermediärvård, Kardiologi /HIA, Akutmottagning, Ambulanssjukvård och Barnsjukvård.

Vissa yrkesgrupper behöver även bygga på med A-HLR, se tabellen i bilden ovan.

Hur ofta ska jag gå repetera eller gå en utbildning i S-HLR?

Riktlinjerna för S-HLR är att repetera minst en gång om året, gärna var 6:e månad. Lokala rutiner ska följas. 2024 kom ett nytt nationell avtal som påverkar utbildningskraven för inhyrd personal inom sjukvården. Även inhyrd personal måste ha aktuell S-HLR utbildning.

Var kan jag gå kurs hos er?

Vi håller öppna kurstillfällen i S-HLR Vuxen och S-HLR Barn för enstaka deltagare i Stockholm, men kan såklart även komma till er för utbildning om ni är en grupp om minst 4 deltagare. Detta erbjuder vi på flera ställe in Sverige. Vi kan även hjälpa med lokal om ni önskar. För offert och mer info om gruppbokning- skicka en förfrågan här.

Får jag ett intyg efter utbildningen?

Självklart får du ett intyg enligt HLR rådets riktlinjer efter genomgången kurs!