Handlingsplaner & HLR vid drunkning barn

Action plans for Children life support

Handlingsplaner

Här hittar du handlingsplaner för HLR och luftvägsstopp på barn. Skriv gärna ut handlingsplanerna. Efter kurs på arbetsplatsen rekommenderar vi att ni gemensamt upprättar en plan för larmrutiner. Använd gärna mallen nedan. Gå igenom den tillsammans så att alla kan adressen, eventuella portkoder samt hur ni bäst öppnar för ambulanspersonalen. Kom ihåg att även säkerställa att nyanställda och vikarier informeras om hur just ni gör vid larm.

 

Action plans

Here you will find action plans for CPR and airway obstruction in children. Feel free to print out the action plans. After a course at the workplace, we recommend that you jointly draw up a plan for alarm routines. Feel free to use the template below. Go through it together so that everyone knows the address, any port codes and how you can best open it to the ambulance staff. Remember to also ensure that new employees and substitutes are informed about what exactly you do in the event of an alarm.