Dela inlägg

Din Bil och Life in Mind Räddar liv på vägarna!

Din Bil, en av Sveriges största återförsäljare av nya och begagnade bilar, har tillsammans med Life in Mind startat ett projekt för att främja säkerheten på våra vägar och öka civilkuraget i samhället.

Din Bil har sedan tidigare ett etablerat samarbete med Life in Mind genom HLR-utbildningar för över 500 medarbetare samt hjärtstartare på samtliga 68 anläggningar inom Din Bil. Nu utvecklas samarbetet vidare då Life in Mind kommer att förse några av Din Bils tjänstebilar med hjärtstartare. Bilarna kommer att ha en tydlig dekor med budskap att hjärtstartare finns i bilen - för att öka möjligheterna till att vara med och rädda liv även utanför Din Bils anläggningar.

Syftet är också att öka medvetenheten kring hjärtstartare och hjärt- och lungräddning. Life in Mind och Din Bil delar en gemensam vision om att en större närvaro av hjärtstartare generellt i samhället, tillsammans med kunskaper i hjärt- och lungräddning, skulle rädda fler liv. Det här projektet är ett steg mot att öka möjligheterna till snabb och effektiv hjälp vid hjärtstopp även utanför Din Bils anläggningar, men framför allt öka medvetenheten kring HLR och hjärtstartare och skapa ett tryggare samhälle.

"Genom att samarbeta med Life in Mind och installera hjärtstartare i några av våra bilar tar vi ett aktivt steg för att förbättra överlevnadschanserna vid hjärtstopp på vägarna. Vi strävar även efter att öka medvetenheten kring dessa livsviktiga frågor och hoppas kunna inspirera andra företag i Sverige att göra likadant", säger Peter Steiner, Kvalitetschef på Din Bil.

Detta partnerskap exemplifierar potentialen som kan realiseras när organisationer förenar sina krafter för en gemensam målsättning. Genom samarbetet strävar Din Bil och Life in Mind efter att skapa en positiv och långvarig inverkan på samhället genom ökad medvetenhet och därmed ett ökat civilkurage.

"Det är verkligen inspirerande när en så framstående aktör som Din Bil väljer att tänka utanför ramarna och engagera sig i att öka medvetenheten kring hjärtstartare och HLR-kunskaper. Jag tror att civilkurage börjar med en tanke, och att se dessa bilar kan vara den startpunkt som behövs för att få människor att reflektera över sina egna kunskaper i HLR och närvaron av hjärtstartare. Det är ett litet, men väsentligt steg mot att tillsammans skapa ett tryggare Sverige", säger Camilla Thurell, grundare och VD på Life in Mind.

Projektet inleds i mars 2024 och kommer att utvärderas efter ett halvår för att se över om det är aktuellt att skala upp samarbetet.


Är ert företag och i behov av HLR-utbildningar eller hjärtstartare? Kontakta oss för mer information

Instruktörsutbildning HLR

Instruktörskursen inkluderar:
-Instruktörsbok från Svenska HLR-rådet
-Övningsmaterial
-Registrering och certifikat enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer

Pris: Från 3500kr ex moms per person, beroende på antal deltagare.

Utbildningstillfället är 4-5 timmar beroende på antalet deltagare.

LÄS MER