Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer, SS 280000

Standarden som släpptes 2015 är en ny svensk standard för hjärtstartare och ställer olika krav på platsen som ska uppfyllas för att vara en Hjärtsäker zon, tex hur platsen/verksamheten uppfyller kriterierna kring:

 • Hjärtstartare, vilka hjärtstartare är godkända
 • Utbildning, hur ofta och i vilken form ska utbildning ske
 • Information och skyltning
 • Registrering av hjärtstartare i Hjärtstartarregistret
 • Rutiner kring beredskap och larm
 • Tillgänglighet
  – hjärt-lungräddning ska kunna påbörjas inom 1 minut
  – hjärtstartaren ska vara lättillgänglig kunna användas inom 3 minuter
 • Ansvar och underhåll
  – kontroll och underhåll av hjärtstartare och tillbehör
  – hjärtstartaren ska alltid vara redo för användning

Informationsblad om standarden finns här: Informationsblad för Hjärtsäker zon.

För att ta del av standarden i sin helhet laddar du ner den kostnadsfritt här.

Vi hjälper självklart alla våra kunder att uppfylla standarden för Hjärtsäker zon om så önskas. Har du frågor eller funderingar är det bara att höra av dig!

Här kan du läsa mer om hjärtstartare och titta på vilken hjärtstartare som passar er bäst.